Home > Tên năm 2010 dự án AutoCAD

Tên năm 2010 dự án AutoCAD

Trong Ở giưa lằn gạch đã được công bố tên của năm 2010 dự án phiên bản AutoCAD khác nhau, nó thường được sử dụng một biệt danh trong khi phiên bản nhận được một số sẽ được phát hành. Khi chúng tôi được mời tham gia như thử nghiệm, đây là tên mà chúng ta được mời … và hầu hết thời gian, phản ánh tính cách quản lý của dự án.

Bằng cách này đó là một danh sách các sản phẩm khác nhau mà Autodesk đang đặt cược

AutoCAD 2010 Cá sấu clip image00124 The names of AutoCAD’s 2010 project
AutoCAD LT 2010 Cá sấu clip image00216 The names of AutoCAD’s 2010 project
AutoCAD Architecture 2010 Botta
AutoCAD MEP 2010 Kraken
Autodesk Ấn tượng 2010 Corradino
AutoCAD Cơ 2010 Harwood
AutoCAD Civil 3D 2010 Tuckerman
AutoCAD Inventor 2010 Phễu
AutoCAD Electrical 2010 Người đi du lịch bằng đường biển clip image00310 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Revit Architecture 2010 Trapelo
Autodesk Revit Structure 2010 Không gian Odyssey
Autodesk Revit MEP 2010 Helios
AutoCAD chi tiết cấu 2010 ETNA clip image0048 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 Giống đại thử ở úc châu clip image0056 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Quantity Takeoff 2010 Điểm then chốt clip image0065 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Vault 2010 Sydney clip image0072 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Productstream PSP Sydney clip image0081 The names of AutoCAD’s 2010 project
AutoCAD Map 3D 2010 Mavericks
Autodesk Topobase 2010 Everest clip image0091 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk độc Mac và nhớ clip image0101 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Showcase 2010 Grenache
Autodesk SketchBook Pro 2010 Bé ryl
Autodesk AliasStudio 2010 Ten Fidy
Autodesk 3ds max 2010 Renoir clip image011 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Maya Kojak clip image012 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Mudbox Calder
Autodesk MapGuide Doanh nghiệp Testarossa clip image013 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk MotionBuilder Lebowski clip image014 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk NavisWorks 2010 Diocles clip image015 The names of AutoCAD’s 2010 project
Autodesk Design Review 2010 Danube clip image016 The names of AutoCAD’s 2010 project

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.