Home > … Là có thể

… Là có thể

Tất nhiên phải có cách để giải trí của linh hồn, và tôi đã tìm thấy chúng.

Như đi du lịch ba của mỗi hai ngày, nơi gặp gỡ, chụp ảnh, thu dặm, làm cho bộ nhớ. Đôi khi vì tôi có thể, những người khác bởi vì tôi muốn, hầu như luôn luôn vì tôi phải.

Và có, có nhiều cách để chiến đấu với adrenaline, như thách thức trong việc điều tra hay mà nhảy từ cây cầu với bàn chân của ông gắn liền.

Vì vậy, nhiều như vậy!

clip image00283 …Is likely
clip image00446 …Is likely Bạn có thể giải trí với nỗi nhớ một cuốn sách tốt, xếp lại để phù hợp với thời điểm hiện tại … cân nhắc một lần thứ ba. Oh,

Tuyệt vời!

Và thậm chí tôi có thể nghĩ rằng thật dễ dàng để quên trong ba phút sau khi bộ nhớ của bạn treo trên ngực của tôi … Có thể là mình đã quên sự cộng hưởng của trống hộp của tôi.

… Là có khả năng.

Điều gì xảy ra bao giờ yêu như thế này trước khi …

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.