Home > Khác và cùng một lúc …

Khác và cùng một lúc …

Như nó sẽ là thời điểm đó
Tôi mất một thời điểm hôm nay
suy nghĩ
trong đó
cùng một thời gian.

Như nó sẽ là
cùng một thời điểm,
Tôi đã dành thời gian khác, để tìm kiếm
trong các khu vực nội địa của tôi
Đôi mắt
mà trái
đánh dấu lên
những gì tôi vẫn còn cảm thấy,
mặc dù không có thời gian.

Không còn thời

clip image001196 The other and the same time...
clip image002133 The other and the same time... Như không có thời gian
hôm nay tôi đã đi tìm kiếm của bạn
trong cùng một không gian
của thời điểm đó,
cảm thấy một lần nữa
đôi mắt ngọt ngào của bạn
đây sâu bên trong.

Mặc dù đó là một thời điểm khác.

Và, như thể, đó là thời gian khác
quảng trường cảm thấy cô đơn,
cũng không phải là đèn
không
đài phun nước.
Nhưng tôi sẽ thề
bạn vẫn sống ở đây
trong không khí, và trong gió cùng.

Như nó sẽ là, cùng …
đồng thời

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.