Home > Jag förväntar ett år för systematisering

Jag förväntar ett år för systematisering

I år förväntar jag mig mycket att skriva och än mindre att resa. Efter tugga min systematisering planen nog, har jag kommit för tidigt till slutsatsen att i slutet av året kommer jag att ha några extra gråa hår. Och allt detta på grund av mitt mål att gå på uppfinningar …

Målet med denna systematisering syftar inte till att skapa “seriösa och vetenskapliga idéer“(röker) Som kommer att bli i officiella dokument för Cadastre bruk, men det förväntas bli en sammanställning av dokument upplevelser och processer som kommer att vara praktiska verktyg baserade på vad som har gjorts under de senaste två åren av projektet.

Här är ett urval av vad som väntar mig, har jag eliminerat institutionella logotyp, kommer den slutliga utskriften ger en bättre design men som ett utkast till förslag här det går.

clip_image0021 Allmän handling

Den generella konceptet bygger på ett förslag till kommunen fastighetsregister, att dra nytta av stordriftsfördelar, mångsidig användning och en hållbarhetsstrategi inom tre områden: tekniskt och administrativt.

Således mer generella dokument är Metodologiska Process för kommunkoncernen Fastighetssystemet förvaltning, Till mycket ledningsnivå men med konceptuella detalj i form av gemensam förvaltning, infrastruktur för rumsliga data projekt och genomförande av fastighetsregister.

3 Tekniska Rapporter

Det tidigare dokumentet avser och innefattar tre mellanprodukter fortfarande inom den kommunala fastighetsregistret tillvägagångssätt:

  • Tekniskt genomförande
  • Administrativa processen
  • Genomförande Technologies

Dessa innehåller mer teoretiskt material än praktisk på teknisk rapport nivå, lägre executive än den allmänna handlingen och med ett bra beskrivande nivå av riktlinjer.

clip_image003

18 praktiska vägledningar

Sedan i varje område finns en rad praktiska genomförandet guider (vissa handböcker), dessa har ett förhållningssätt slutanvändare utan hänvisade i ovan nämnda handlingar, finns det fortfarande en brist på prioritering, eftersom jag inte tror att mitt gråa hår passar så mycket och om det verkligen gör det, kommer det att ge dem en utgång ordning som bygger på innehåll som redan finns. Bland detta är inkluderar:

Tekniska processer Tekniska processer Administrativa processer
Urban Perimeter Kartläggning och fastighetsregister återhämtning Urban Uprising
Lagstiftningen tillämpas på fastighetsregister Genomförande av GIS i fastighetsregistret Mark Landsbygdens Survey
Den mångsidiga användningen av fastighetsregister Care Equipment Fastighetssystemet Valuation
Administrativa gränsen och konfliktlösning Digital styrning av Fastighetssystemet Sheet Personalutbildning och ackreditering
Fastighetsindelning Värden Kommunal integrationen av de nationella fastighetsregister Planering och organisation
Laddning av byggnader Digital Cadastre Underhåll Fastighetssystemet Bevarande

Detta är ett exempel på hur skulle de praktiska guider vara.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.