Home > Internationellt seminarium om fysisk planering

Internationellt seminarium om fysisk planering

clip image00112 International Seminar on Land Use Planning

Från 27 till 29 januari 2009 kommer att utveckla ett seminarium Land Management i Lima, som syftar till yrkesverksamma (inklusive politiker) som arbetar på land ledningsfråga, bland utställarna finns från Brasilien, Peru och Paraguay. Medveten om att detta område kommer att bli en gemensam diskussionsämne, både från akademiskt synsätt och i dess praktiska tillämpning kan vi förstå förordningen något mer än bara målade kartor, så det är därför vi gör lite reklam nu.

Mål:

 • Marknadsför proffs och kommunala tjänstemäns medvetenhet om de problem och möjligheter av sitt territorium förvaltning.
 • Utveckla en ny vision av regional regionala och lokala distrikt planeringsprocessen, genom god planering av markanvändning med betoning på ekonomisk och social infrastruktur, utveckling av bosättningar och produktiva aktiviteter.
 • Främja och underlätta en hållbar användning av naturresurser och biologisk mångfald, ockupationen av territoriet i enlighet med de egenskaper och möjligheter ekosystem, miljövård, kulturmiljövård och befolkningens välfärd.
 • Skapa eller förstärka kapaciteten hos tekniska specialister som arbetar i planeringsprocesser och utveckling av institutioner och nationella och lokala organisationer som kräver att tillämpa begrepp, metoder och verktyg för att utveckla nationella, regionala, kommunala och lokala planer för markanvändning och även i ett avrinningsområde.

Tema:

 • Policy Definition
 • Natural Disaster Risk Management
 • Basins Ledning
 • Programvara SPRING – BRASILIEN
 • Livsmedelsförsörjning
 • Deltagande av kön
 • Sociala konflikter
 • Mänsklig säkerhet
 • Nationellt system för offentliga investeringar – SNIP

Även om det arrangeras av PGA, ger det faktum att flera akademiska och statliga institutioner sponsrar detta oss ett intryck som kommer att vara till stor nytta, dessa är några av sponsorerna där deltagarna förväntas:

 • Ong Dris hållbar landsbygdsutveckling.
 • Federico Villarreal National University – Lunds Geografisk miljöteknik och ekoturism.
 • Cesar Vallejo universitet – Lunds miljöteknik.
 • National University of Cajamarca – Lunds Tekniska Högskola.
 • Universidad Nacional del Pilar – Ñeembucú – Paraguay.
 • Kommunförbundet i Peru.
 • Riktning av Hidrography och navigering av den peruanska marinen

För ett pris på mellan 300 nya sulor och värt att anmäla dig kommer deltagarna få en CD med alla presentationer, dokument kurs, dessutom bjuder på fika, certifiering och rätt till parkeringsservice … det kommer att vara i Marina Club så parkering Många gör det mer användbart.

Du kan få mer information i PGA

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.