Home > Hôm nay lúc 20:30

Hôm nay lúc 20:30

Chúng tôi nhận ra rằng như một Latinh

tại thời điểm đó, với cảm xúc tuyệt vời

chắc chắn chúng ta sẽ có

kỷ niệm mà

đội tuyển bóng đá của chúng tôi

chiến đấu.

Nếu giành chiến thắng, nếu nó bị mất

hoặc nếu nó gắn liền.

Tắt

ánh sáng

!

clip image00133 Today at 8:30 PM

 

Sau đó

Bogotá, Buenos Aires, Thành phố Mexico, Puerto España hoặc San Salvador

những nơi mà bạn có thể ăn mừng rất nhiều.

Chúc may mắn, bạn bè của tôi.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.