Home > Địa hình, chỉ cần hình ảnh

Địa hình, chỉ cần hình ảnh

Đây là tên được đặt cho một nhóm Facebook mà các thành viên của nó được dành riêng để gửi rất nhiều hình ảnh và áp phích nơi xuất hiện hoặc thiết bị, khảo sát kỹ thuật.

Họ đã yêu cầu tôi cho phép sử dụng hình ảnh nơi xuất hiện cô gái cố gắng để đặt một chân máy, điều này là làm thế nào tôi nhận ra rằng có một nhóm.

mời bạn tham gia và trên bay tôi muốn vượt qua một số hình ảnh thú vị, cũng xem xét lại bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy nhiều hơn một gương mặt quen thuộc … Tôi hy vọng không ảnh hưởng đến vị trí, hehe.

 

Đối với những người tin rằng tình trạng việc làm của họ là nguy hiểm …

 

Những gì? Không phải là anh chàng này …

 

Tôi đăng ký cho phiên làm việc

 

Wow, đây có vẻ như là ông nội của George, nếu nó thậm chí dường như trong các cách để ngăn chặn.

Xem thêm hình ảnh

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.