Home > Con trai của tôi và sáng chế của mình

Con trai của tôi và sáng chế của mình

clip image001152 My son and his inventions

Tác giả: DJ (con trai của tôi)

Tuổi: 10 năm

Lớp: Đi đến thứ 6.

Nhân vật: Future X (1 tập)

Ông nói rằng đó là chương trình hoàn toàn bọc thép với mã số nạp lại. Ông đã làm việc trong nhân vật này trong một thời gian và mặc dù ban đầu tôi nghĩ đó là một ứng đơn giản của Megaman (Rockman), chúng ta phải xem truyện tranh của mình để hiểu nó là một nhân vật khá. Tôi muốn tưởng tượng sáng tạo của mình khi ông có nhiều năm (không như nhiều như tôi).

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.