Home > AutoCAD, hur FILEDIA variabeln agerar

AutoCAD, hur FILEDIA variabeln agerar

Vid vissa tillfällen kan det hända att när du öppnar en fil, verkar det som AutoCAD har blivit galen och kommandot bar säger:

Ange namnet på ritning öppna <C: Program Files …

clip image001134 AutoCAD, how the FILEDIA variable acts

clip image00288 AutoCAD, how the FILEDIA variable actsProblemet: Det visar inte oss Dialogrutan Bläddra för att tillämpa den öppna eller spara filer kommandon. Detta eftersom dialogen variabeln är inaktiverad.

Det är löst med kommandot FILEDIA.

Observera! Det är Fidelia inte, Liksom mormors namn från Gijón, men FILEDIA som blir från fildialogrutan.

Skriv FILEDIA tryck <ENTER> , Skriver variabeln 1 och det är allt.

Något liknande kan hända med de kommandon och det är lösa på ett liknande sätt med hjälp av variabeln CMDDIA.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.