Home > eg!

Author Archives: eg!

Availability of New BIM Publication: Plain Language BIM

Bentley Institute Press, publisher of a broad array of textbooks and professional reference works dedicated to BIM advancements in the architectural, engineering, construction, operations, geospatial, and educational communities, today announced the availability of their newest title, Plain Language BIM, now available as both a print publication and as an eBook for Kindle and iOS devices. Vinayak Trivedi, vice president, Bentley ...

Read More »

Jak pobrać AutoCAD 2018 – wersja edukacyjna

Wersje edukacyjne AutoCAD są w pełni funkcjonalny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Aby pobrać AutoCAD, należy wykonać następujące kroki: Dostęp do strony internetowej firmy Autodesk. Wpisz swoje konto lub utworzyć nową. Musisz wybrać link do pobrania dla wersji edukacyjnej: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad W tym przypadku, jestem wybierając licencję muszę do użytku osobistego. Wybiera która wersja jest wymagana, aby pobrać. W moim ...

Read More »

AutoCAD 2018 nasıl indirilir – Eğitim versiyonunu

AutoCAD eğitim versiyonları öğrenciler hem de öğretmenler için tamamen işlevseldir. AutoCAD indirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir: Autodesk web sitesine erişin. Hesabınızı girin veya yeni bir tane oluşturun. Sen eğitim sürümü için indirme bağlantısını seçmelisiniz: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Bu durumda, ben kişisel kullanım için gereken lisansı seçiyorum. Bu indirmek için gerekli olan versiyon seçer. Benim durumumda ben belirten am AutoCAD2018, İngilizce dilinde Windows ...

Read More »

Πώς να κατεβάσετε το AutoCAD 2018 – Εκπαιδευτική έκδοση

Οι AutoCAD εκπαιδευτικές εκδόσεις είναι πλήρως λειτουργικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για να κατεβάσετε το AutoCAD, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: Δείτε το δικτυακό τόπο AutoDesk. Εισάγετε το λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο. Θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο λήψης για την εκπαιδευτική έκδοση: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Σε αυτήν την περίπτωση, είμαι επιλέγοντας την άδεια που ...

Read More »

Cum se descarcă AutoCAD 2018 – versiunea educațională

Versiunile educaționale AutoCAD sunt pe deplin funcționale, atât pentru studenți și profesori. Pentru a descărca AutoCAD, trebuie să urmați următorii pași: Accesați site-ul web AutoDesk. Introduceți contul sau creați unul nou. Trebuie să alegeți link-ul de descărcare pentru versiunea de învățământ: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad În acest caz, eu sunt selectarea licenței am nevoie pentru uz personal. Se selectează ce versiune este necesară ...

Read More »

Come scaricare AutoCAD 2018 – versione Educational

Le versioni educative AutoCAD sono completamente funzionale sia per gli studenti e gli insegnanti. Per scaricare AutoCAD, è necessario seguire i seguenti passi: Accedere al sito Web di Autodesk. Inserisci il tuo account o crearne uno nuovo. È necessario scegliere il link per scaricare la versione educativo: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad In questo caso, sto selezionando la patente mi serve per uso personale. ...

Read More »

Hur man laddar ner AutoCAD 2018 – Educational version

AutoCAD utbildnings- versionerna är fullt funktionell för både elever och lärare. För att ladda ner AutoCAD, måste du följa följande steg: Gå till Autodesks webbplats. Ange ditt konto eller skapa ett nytt. Du måste välja nedladdningslänk för den pedagogiska versionen: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad I det här fallet, jag välja licensen jag behöver för personligt bruk. Den väljer vilken version som krävs för ...

Read More »

Hoe kan AutoCAD 2018 downloaden – Educatief versie

De AutoCAD educatieve versies zijn volledig functioneel voor zowel studenten als docenten. Om AutoCAD downloaden, moet u de volgende stappen: Toegang tot de website van Autodesk. Voer uw account of maak een nieuwe. Je moet kiezen voor de download link voor de educatieve versie: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad In dit geval ben ik het selecteren van de licentie ik nodig voor persoonlijk gebruik. ...

Read More »

Comment télécharger AutoCAD 2018 – version éducative

Les versions éducatives AutoCAD sont entièrement fonctionnels pour les étudiants et les enseignants. Pour télécharger AutoCAD, vous devez suivre les étapes suivantes: Accéder au site AutoDesk. Entrez votre compte ou créer un nouveau. Vous devez choisir le lien de téléchargement pour la version éducative: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Dans ce cas, je choisissais la licence dont j’ai besoin pour un usage personnel. Il ...

Read More »

Как скачать AutoCAD 2018 – Учебная версия

Учебные версии AutoCAD полностью функциональны для студентов, так и преподавателей. Чтобы скачать AutoCAD, необходимо выполнить следующие шаги: Перейти на веб-сайт AutoDesk. Введите свой аккаунт или создать новый. Вы должны выбрать ссылку для загрузки учебной версии: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad В этом случае, я выбор лицензии мне нужно для личного пользования. Он выбирает, какую версию требуется для загрузки. В моем случае я указывая AutoCAD2018 для ...

Read More »

如何下载AutoCAD的2018 – 教育版

AutoCAD的教育版本是功能齐全的学生和教师。 要下载AutoCAD中,必须遵循以下步骤: 访问Autodesk网站。 输入您的帐户或创建一个新的。 你必须选择的下载链接教育版本: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 在这种情况下,我选择,我需要为个人使用许可。 它选择所需的版本下载。 在我的情况,我指示 AutoCAD的2018年,适用于Windows 64位,在英语语言。 然后,你需要接受服务条款,系统将让你知道下载已准备就绪。 2.下载AutoCAD的 一旦下载开始,它会下载一个小文件,在我的情况被称为 AutoCAD_2018_English_Win_32_64bit_Trial_en-us_Setup_webinstall.exe。 当启动可执行文件,会出现显示下载程序的屏幕,所以你要等几分钟。 建议使用Wifi连接,因为大小为4 GB。 完成后,安装按钮将被激活。 通过邮件,你会收到一个许可证确认,它表示你可以在两台计算机上安装它,用3年时间有用。 3. AutoCAD的2018点的要求 为AutoCAD 2018的要求是那些下表中列出: 对于系统要求 AutoCAD的 2018 操作系统 §Microsoft®Windows®7的SP1(32位和64位)§的Microsoft Windows 8.1 KB2919355 (32位和64位)的更新 §的Microsoft Windows 10(仅64位) CPU类型 32位: 1千兆赫(GHz)或更高的32位(x86)处理器64位: 1千兆赫(GHz)或更高的64位(x64)处理器 记忆 32位: 2 GB(4 GB推荐)64位: 4 GB(8 GB推荐) 屏幕分辨率 Coventional显示器:1360 x 768(1920×1080推荐)真彩色 高分辨率显示器和4K: 分辨率直到3840×2160的Windows 10支持,64位视频卡的内存容量。 显卡 与1360×768的容量,真彩色和DirecctX 9功能显卡显示器适配器。 DirectX 11的兼容性推荐 磁盘空间 安装4.0 GB 浏览器 的Windows InternetExplorer®中11或更高版本 网络 通过部署向导部署。许可证服务器和运行依赖网络许可必须执行TCP / ...

Read More »

n Wie zum Download AutoCAD 2018 – Educational Version

Die AutoCAD Bildungs ​​Versionen sind voll funktionsfähig sowohl für Schüler und Lehrer. Zum Herunterladen AutoCAD, müssen Sie die folgenden Schritte durchführen: Besuchen Sie die AutoDesk Website. Geben Sie Ihr Konto oder einen neuen erstellen. Sie müssen den Download-Link für die pädagogische Version wählen: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad In diesem Fall bin ich der Auswahl der Lizenz ich für den persönlichen Gebrauch benötigen. Es ...

Read More »

의 AutoCAD 2018을 다운로드하는 방법 – 교육 버전

은 AutoCAD 교육 버전은 학생과 교사 모두 완벽하게 작동합니다. 의 AutoCAD를 다운로드하려면 다음 단계를 수행해야합니다 : 오토 데스크 웹 사이트에 액세스 할 수 있습니다. 계정을 입력하거나 새로 만듭니다. 당신은 교육 버전에 대한 다운로드 링크를 선택해야합니다 : https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 이 경우, 나는 개인적인 사용에 필요한 라이센스를 선택하고있다. 그것은 다운로드하는 데 필요한 버전을 선택합니다. 내 경우에는 내가 지시하고 AutoCAD를2018 영어 언어로 윈도우 64 비트에 ...

Read More »

कैसे ऑटोकैड 2018 डाउनलोड करने के लिए – शैक्षिक संस्करण

ऑटोकैड शैक्षिक संस्करणों दोनों छात्रों और शिक्षकों के लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। ऑटोकैड डाउनलोड करने के लिए, आप निम्न चरणों का पालन करना होगा: Autodesk वेबसाइट को एक्सेस करें। अपने खाते में प्रवेश करें या एक नया बनाएँ। आपको शैक्षणिक संस्करण के लिए डाउनलोड लिंक का चयन करना होगा: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad इस मामले में, मैं लाइसेंस मैं ...

Read More »

Làm thế nào để tải về AutoCAD 2018 – phiên bản giáo dục

Các phiên bản giáo dục AutoCAD là đầy đủ chức năng cho cả học sinh và giáo viên. Để tải AutoCAD, bạn phải làm theo các bước sau: Truy cập trang web của AutoDesk. Nhập tài khoản của bạn hoặc tạo một hình mới. Bạn phải chọn liên kết tải về cho phiên bản giáo dục: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Trong trường hợp ...

Read More »

Cómo descargar AutoCAD 2018 – versión de la Educación

Las versiones de AutoCAD educativos son totalmente funcionales para los estudiantes y profesores. Para descargar AutoCAD, debe seguir los siguientes pasos: Acceder al sitio Web de Autodesk. Entrar en su cuenta o crear una nueva. Debe elegir el enlace de descarga para la versión educativa: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad En este caso, estoy seleccionando la licencia necesito para uso personal. Se selecciona la ...

Read More »

Como baixar AutoCAD 2018 – Versão Educacional

As versões educacionais do AutoCAD são totalmente funcionais para estudantes e professores. Para baixar AutoCAD, você deve seguir os seguintes passos: Acesse o site da AutoDesk. Entre na sua conta ou criar uma nova. Você deve escolher o link de download para a versão educacional: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad Neste caso, eu estou selecionando a licença que eu preciso para uso pessoal. Ele ...

Read More »

كيفية تنزيل أوتوكاد 2018 – نسخة التربوي

الإصدارات التربوية أوتوكاد وظيفية بالكامل لكل من الطلاب والمعلمين. لتحميل أوتوكاد، يجب اتباع الخطوات التالية: الوصول إلى موقع اوتوديسك. أدخل حسابك أو إنشاء واحدة جديدة. يجب عليك اختيار رابط لتحميل النسخة التعليمي: https://www.autodesk.com/education/free-software/autocad في هذه الحالة، وأنا اختيار ترخيص ولست بحاجة للاستعمال الشخصي. فإنه يختار أي إصدار المطلوب لتحميل. في حالتي أنا مبينا أوتوكادعام 2018، ويندوز 64 بت، باللغة الإنجليزية. ثم ...

Read More »