Silken Hotels, Luxus und PersönlichkeitSilken Hotels, luxury and personalitySilken Hotéis, luxo e personalidadeHoteles Silken, lujo y personalidadHôtels Silken, le luxe et la personnalitéMătase hoteluri de lux și de personalitateSilken Hotel, lusso e personalitàفنادق حريري، والترف والشخصيةシルケンホテル、豪華さと個性丝绸酒店,豪华和个性Silken hotell, lyx och personlighetHotele Silken, luksus i osobowośćKhách sạn Silken, sang trọng và cá tínhSilken Ξενοδοχεία, πολυτέλεια και προσωπικότητα명주 호텔, 고급 스러움과 성격रेशमी होटल, लक्जरी और व्यक्तित्वШелковая отели, роскошные и личностьמלונות משי, יוקרה ואישיותIpek oteller, lüks ve kişilikSilken hotels, luxe en persoonlijkheid

Hotel immer gerecht werden soll und geben den besten Service, sondern nur einige schaffen es als das beste anerkannt zu werden, und dies ist der Fall der Silken Hotels-Kette, ganz gewidmet, den besten Service und Qualität zu bieten, um einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten.

Zeit macht seit der Silken Hotelkette, einem der größten und renommiertesten in Spanien, die derzeit über 34 Hotels. Silken ist in den großen Städten, mit Hotels in Madrid, Barcelona, ​​Saragossa, Valencia, Burgos, Salamanca, unter anderem.

Alle Details und Momente sind für Silken wichtig, von der Ankunft im Hotel können Sie die herzliche Begrüßung und schätzen ein einzigartiges Design, mit Oberflächen von erster Klasse, so dass 20 Hotels der Kette die ISO-Zertifizierung der Qualität und Q fühlen – Qualität in der Tourismus.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Jedes der Hotels hat seine eigene Persönlichkeit, bleiben in ihnen ist immer ein Erlebnis, und auch Vorteile bringen, wie ein Teil der Silken Club, wo bei jedem Besuch erhalten Sie Punkte für kostenlose Übernachtungen in Hotels der Kette.

Als Teil der Kette Wachstum, wird es dieses Jahr 3 Neueröffnungen sein, wobei ein Hotel in Madrid, London und Berlin, und bis 2010 wird Silken in La Coruna, Alicante und Las Palmas sein.

Durch die Web Silken es die Verfügbarkeit der Zimmer kann in jedem der Hotels der Kette überprüft werden, finden Sie die besten Preise und wenn Sie reservieren, bei der Ankunft im Hotel verlost eine Flasche Wein und kann an der Verlosung für eine kostenlose Teilnahme Wochenende im exklusiven Hotel Puerta America Madrid.

 Hotel always seeks to meet and give the best service; but only some manage to be recognized as the best, and this is the case of Silken hotels chain, entirely dedicated to offer the best service and quality to ensure a pleasant stay.

Time has been making the Silken Hotel chain, one of the largest and most respected of Spain, that at present have 34 hotels. Silken is present in major cities, with hotels in Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, among others.

All the details and moments are important for Silken, from arrival at the hotel you can feel the warm welcome and appreciate a unique design, with finishes of first class, so that 20 hotels in the chain have the ISO quality certification and Q – Quality in Tourism.

clip_image001

Each of the hotels has its own personality, staying in them is always an experience, and also bring benefits, such as being a part of Silken Club, where with each visit you receive points for free stays at hotels of the chain.

As part of the chain growth, this year there will be 3 new openings, with a hotel in Madrid, London and Berlin, and by 2010 Silken will be in La Coruna, Alicante and Las Palmas.

Through the Silken Web it can be checked rooms availability in each of the hotels in the chain, find the best prices and if you make reservations, on arrival at the hotel is giving away a bottle of wine and may participate in the draw for a free weekend at the exclusive Hotel Puerta America Madrid.Hotel busca sempre atender e prestar o melhor serviço, mas só alguns conseguem ser reconhecido como o melhor, e este é o caso da cadeia Silken hotéis, inteiramente dedicado a oferecer o melhor serviço e qualidade para garantir uma estadia agradável.

O tempo tem vindo a fazer a cadeia Silken Hotel, um dos maiores e mais respeitados da Espanha, que neste momento tem 34 hotéis. Silken está presente nas grandes cidades, comhotéis em Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valência, Burgos, Salamanca, entre outros.

Todos os detalhes e os momentos são importantes para Silken, desde a chegada no hotel, você pode sentir a recepção calorosa e apreciar um design único, com acabamentos de primeira classe, de modo que 20 hotéis da cadeia tem a certificação de qualidade ISO e Q – Qualidade no Turismo.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Cada um dos hotéis tem sua própria personalidade, permanecendo nelas é sempre uma experiência, e também trazer benefícios, como sendo uma parte de Silken Club, onde a cada visita que você recebe pontos para estadias gratuitas em hotéis da cadeia.

Como parte do crescimento da cadeia, este ano haverá três novas aberturas, com uma hotel em Madrid, Londres e Berlim, e em 2010 Silken estará em La Coruna, Alicante e Las Palmas.

Através do Silken Web pode ser verificado disponibilidade de quartos em cada um dos hotéis da cadeia, encontrar os melhores preços e se você fazer reservas, à chegada ao hotel está dando uma garrafa de vinho e podem participar no sorteio de uma livre fim de semana no exclusivo Hotel Puerta America Madrid.

 Hotel siempre busca satisfacer y dar el mejor servicio, pero sólo algunos logran ser reconocidos como el mejor, y este es el caso de la cadena de hoteles Silken, totalmente dedicado a ofrecer el mejor servicio y calidad para garantizar una estancia agradable.

El tiempo ha venido haciendo la cadena de hoteles Silken, uno de los mayores y más respetados de España, que en la actualidad tiene 34 hoteles. Silken está presente en las principales ciudades, con hoteles en Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, entre otros.

Todos los detalles y los momentos son importantes para Silken, desde la llegada al hotel se puede sentir la cálida bienvenida y apreciar un diseño único, con acabados de primera clase, por lo que 20 hoteles de la cadena tienen la certificación de calidad ISO y la Q – Calidad en Turismo.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Cada uno de los hoteles tiene su propia personalidad, permaneciendo en ellos es siempre una experiencia, y también traen beneficios, como ser parte de Silken Club, donde con cada visita que reciba puntos por estancias gratuitas en hoteles de la cadena.

Como parte del crecimiento de la cadena, este año habrá 3 nuevas aperturas, con una hotel en Madrid, Londres y Berlín, y en 2010 Silken será en A Coruña, Alicante y Las Palmas.

A través de la Web Silken se puede comprobar la disponibilidad de habitaciones en cada uno de los hoteles de la cadena, el mejor precio y si usted hace reservaciones, a la llegada al hotel está regalando una botella de vino y podrán participar en el sorteo de una conexión fin de semana en el exclusivo Hotel Puerta América Madrid.

 Hôtel cherche toujours à satisfaire et donner le meilleur service, mais seulement quelques-uns parviennent à être reconnu comme le meilleur, et c’est le cas de la chaîne des hôtels Silken, entièrement dédiée à offrir le meilleur service et de qualité pour vous assurer un séjour agréable.

Le temps a été fait de la chaîne d’Hôtel Silken, l’un des plus importants et les plus respectés de l’Espagne, qui ont à l’heure actuelle 34 hôtels. Silken est présente dans les grandes villes, avechôtels à Madrid, Barcelone, Saragosse, Valence, Burgos, Salamanque, entre autres.

Tous les détails et les moments sont importants pour Silken, de l’arrivée à l’hôtel, vous pouvez sentir l’accueil chaleureux et apprécier un design unique, avec des finitions de première classe, de sorte que 20 hôtels de la chaîne ont la certification de qualité ISO et Q – Qualité de l’ Tourisme.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Chacun des hôtels a sa propre personnalité, en restant en eux est toujours une expérience, et aussi des avantages, comme étant une partie de Silken Club, où à chaque visite vous recevez des points pour des séjours gratuits dans les hôtels de la chaîne.

Dans le cadre de la croissance de la chaîne, cette année il y aura 3 nouvelles ouvertures, avec un hôtel à Madrid, Londres et Berlin, et, en 2010 Silken sera à La Corogne, Alicante et Las Palmas.

Grâce au Web Silken il peut être vérifié la disponibilité des chambres dans chacun des hôtels de la chaîne, trouver les meilleurs prix et si vous faites une réservation, à l’arrivée à l’hôtel est loin de donner une bouteille de vin et peut participer au tirage d’un libre week-end à l’Hôtel exclusif Puerta America à Madrid.

 Hotelul caută mereu să se întâlnească și să ofere cele mai bune servicii, dar numai unii reușesc să fie recunoscut ca cel mai bun, iar acest lucru este cazul Silken lanțului de hoteluri, dedicat în întregime pentru a oferi cele mai bune servicii și de calitate pentru a asigura o ședere plăcută.

Timpul a fost de luare de lanț Hotel Silken, una dintre cele mai mari și mai respectate din Spania, care în prezent are 34 de hoteluri. Silken este prezent în marile orașe, cu hoteluri in Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, printre altele.

Toate detaliile și momente sunt importante pentru Silken, de la sosirea la hotel vă puteți simți cald bun venit și aprecia un design unic, cu finisaje de prima clasă, astfel încât 20 hoteluri din lanț au certificarea de calitate ISO și Q – calitate în Turism.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Fiecare dintre hotelurile are propria sa personalitate, stau în ele este întotdeauna o experiență, și aduce de asemenea beneficii, cum ar fi fiind o parte din Silken Club, unde cu fiecare vizita veti primi puncte pentru sejururi gratuite la hoteluri ale lanțului.

Ca parte a creșterii lanțului, în acest an vor fi de 3 deschideri noi, cu o Hotel în Madrid, Londra și Berlin, și până în 2010 Silken va fi în La Coruna, Alicante și Las Palmas.

Prin Silken Web se poate verifica disponibilitatea camerelor în fiecare dintre cele hoteluri din lanț, găsi cele mai bune prețuri și, dacă fac rezervări, la sosirea la hotel este departe oferind o sticlă de vin și pot participa la tragerea la sorti pentru un drum liber week-end la exclusivistul Hotelul Puerta America de Madrid.

 Albergo cerca sempre di soddisfare e dare il miglior servizio, ma solo alcuni riescono a essere riconosciuto come il migliore, e questo è il caso di Silken catena hotel, interamente dedicato ad offrire il miglior servizio e qualità per garantire un soggiorno piacevole.

Ora ha fatto la catena di hotel Silken, uno dei più grandi e più rispettati della Spagna, che dispone attualmente di 34 hotel. Silken è presente nelle principali città, con hotel a Madrid, Barcellona, ​​Saragozza, Valencia, Burgos, Salamanca, tra gli altri.

Tutti i dettagli e momenti sono importanti per Silken, dal momento dell’arrivo in hotel si può sentire il caloroso benvenuto e apprezzare un design unico, con finiture di prima classe, in modo che i 20 hotel di catena hanno la certificazione di qualità ISO e Q – Qualità in Turismo.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Ciascuno degli hotel ha la sua personalità, rimanendo in loro è sempre un’esperienza, e anche vantaggi, come essere una parte di Silken Club, dove con ogni visita si ricevono punti per soggiorni gratuiti presso gli hotel della catena.

Come parte della crescita della catena, quest’anno ci saranno tre nuove aperture, con una albergo a Madrid, Londra e Berlino, e nel 2010 Silken sarà a La Coruna, Alicante e Las Palmas.

Attraverso il Silken Web è possibile controllare la disponibilità camere in ognuno degli hotel della catena, trovare i prezzi migliori e se si fanno le prenotazioni, al momento dell’arrivo in hotel sta dando via una bottiglia di vino e potrà partecipare all’estrazione di un libero fine settimana presso l’esclusivo Hotel Puerta America Madrid.

 ويسعى الفندق دائما لتلبية وتقديم أفضل الخدمات، ولكن فقط إدارة بعض لا بد من الاعتراف باعتبارها أفضل، وهذا هو الحال بالنسبة للحريري سلسلة الفنادق، ومكرسة تماما لتقديم أفضل الخدمات والجودة لضمان إقامة مريحة.

وقد الوقت جعل حريري سلسلة فنادق، واحدة من أكبر والأكثر احتراما من إسبانيا، أنه في الوقت الحالي لديها 34 فندقا. حريري موجود في المدن الكبرى، مع فنادق في مدريد، برشلونة، سرقسطة، فالنسيا، برغش، سالامانكا، من بين آخرين.

كل التفاصيل واللحظات الهامة للحريري، من الوصول إلى الفندق الذي يمكن أن يشعر الترحيب الحار ونقدر تصميم فريد من نوعه، مع التشطيبات من الدرجة الأولى، بحيث 20 فندقا في سلسلة لديها على شهادة الجودة ISO وQ – الجودة في السياحة.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

كل من الفنادق له شخصيته المستقلة، والبقاء فيها هو دائما تجربة، وأيضا جلب الفوائد، مثل كونه جزءا من نادي حريري، حيث مع كل زيارة تتلقى نقاط للإقامة مجانية في فنادق من سلسلة.

كجزء من سلسلة النمو، هذا العام سوف يكون هناك 3 فتحات جديدة، مع فندق في مدريدولندن وبرلين، وبحلول عام 2010 سيكون حريري في لا كورونا، اليكانتي ولاس بالماس.

من خلال شبكة الإنترنت حريري أنه يمكن التحقق من توافر الغرف في كل من الفنادق في السلسلة، والعثور على أفضل الأسعار وإذا قمت بإجراء الحجز، عند وصوله إلى الفندق هو التخلي عن زجاجة من النبيذ، ويمكن أن تشارك في القرعة للحصول على الحرة عطلة نهاية الأسبوع في فندق الحصري بويرتا أمريكا مدريد.

 ホテルには、常に最高のサービスを満たしており、与えることを目指していますが唯一のいくつかの最高のとして認識されるように管理し、これは、完全に快適な滞在を保証するために最高のサービスと品質を提供するために捧げシルケンホテルチェーンのケースです。

時間は、現時点で34のホテルを持っている、スペインの最大かつ最も尊敬さの一つ、シルケンホテルチェーンを作り続けてきた。 ケンはと、主要都市に存在している ホテル マドリード、バルセロナ、サラゴサ、バレンシア、ブルゴス、サラマンカで、他の人の間で。

品質に – すべての詳細とモーメントは、ホテル到着時から、あなたを暖かくチェーン20ホテルがISO品質認証とQを持っているように、最初のクラスの仕上げで、ユニークなデザインを歓迎し、感謝を感じることができる、ケンのために重要である観光。

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

ホテルのそれぞれが独自の個性を持って、その中に滞在することは常に経験であり、また、そのようなそれぞれの訪問では、チェーンのホテルで無料滞在のためのポイントを受け取るケンクラブの一部であるなどの利点をもたらす。

鎖成長の一環として、今年で、3つの新しい開口部があるだろう マドリードのホテル、ロンドン、ベルリン、そして2010年までにケンアコルーニャ、アリカンテ、ラス·パルマスになります。

シルウェブを通してそれがチェーンのホテルの各部屋の可用性をチェックすることができ、最高の価格を見つけ、予約を行う場合、ホテル到着時にワインのボトルを配っており、自由のための抽選に参加することができる排他的なホテルプエルタアメリカマドリードで週末。

 酒店一直致力于满足并提供最好的服务,但只有一些管理公认的最好的,这是丝绸酒店连锁的情况下,完全致力于提供最好的服务和质量,确保一个愉快的假期。

时间已经使丝绸连锁酒店之一,最大和最受尊敬的西班牙,目前有34家。 丝绸是目前各大中城市, 酒店在马德里,巴塞罗那,萨拉戈萨,瓦伦西亚,布尔戈斯,萨拉曼卡,等等。

所有的细节和时刻是重要的丝绸,从抵达酒店时,你可以感受到热烈的欢迎和赞赏一个独特的设计,一流的结束,从而使链中20家有ISO质量认证和Q – 质量旅游业。

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

每个酒店都有自己的个性,总是住在他们的经验,也带来了好处,如丝绸俱乐部的一部分,每次访问您收到的连锁酒店免费住宿点。

部分的环比增长,今年将有3个新的开口,具有 酒店在马德里,伦敦,柏林,2010年丝绸将在拉科鲁尼亚,阿利坎特和拉斯帕尔马斯。

盘丝洞通过它可以检查在每个客房供应链中的酒店,找到最优惠的价格,如果你预约,抵达酒店给了一瓶酒和一个免费的可参与抽奖独家酒店周末在马德里的Puerta America。

 Hotel strävar alltid efter att möta och ge den bästa servicen, men bara en del lyckas bli erkänd som den bästa, och detta är fallet med Silken hotell kedja, helt dedikerade att erbjuda bästa service och kvalitet för att säkerställa en trevlig vistelse.

Tiden har att göra Silken Hotel kedjan, en av de största och mest respekterade i Spanien, som i dag har 34 hotell. Silken finns i större städer, med hotell i Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, bland andra.

Alla detaljer och moment är viktigt för Silken, från ankomst till hotellet du kan känna det varma välkomnandet och uppskattar en unik design, med ytskikt av första klass, så att 20 hotell i kedjan har ISO kvalitetscertifiering och Q – Kvalitet i Turism.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Vart och ett av hotellen har sin egen personlighet, vistas i dem är alltid en upplevelse, och även ge fördelar, såsom att vara en del av Silken Club, där med varje besök får du poäng för gratis vistelser på hotell i kedjan.

Som en del av kedjan tillväxten, i år kommer det att finnas tre nya öppningar, med en hotell i Madrid, London och Berlin, och 2010 Silken kommer att vara i La Coruna, Alicante och Las Palmas.

Genom Silken webben det kan kontrolleras rum tillgänglighet i varje hotell i kedjan, hitta de bästa priserna och om du gör reservationer, är vid ankomsten till hotellet ger bort en flaska vin och får delta i utlottningen av en gratis helg på det exklusiva Hotel Puerta America Madrid.

 Hotel zawsze stara się poznać i dać najlepsze usługi, ale tylko niektóre zarządzać uznawane za najlepsze, a to jest sprawa Silken sieci hoteli, w całości poświęcony oferują najlepszy serwis i jakość usług, aby zapewnić przyjemny pobyt.

Czas poczyniła łańcuch Silken Hotel, jeden z największych i najbardziej szanowanych Hiszpanii, która obecnie posiada 34 hoteli. Silken jest obecna w największych miastach, z hotele Madryt, Barcelona, ​​Saragossa, Valencia, Burgos, Salamanka, między innymi.

Wszystkie szczegóły i momenty są ważne dla Silken, od przyjazdu do hotelu można poczuć ciepłe powitanie i docenić niepowtarzalny design, z wykończeniami z pierwszej klasy, tak, że 20 hoteli w łańcuchu posiada certyfikat jakości ISO oraz Q – jakość w Turystyka.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Każdy z hoteli ma swoją własną osobowość, pobyt w nich jest zawsze doświadczenie, a także przynieść korzyści, takie jak bycie częścią Silken Club, gdzie z każdej wizycie otrzymasz punkty do bezpłatnych pobytów w hotelach łańcucha.

W ramach rozwoju sieci, w tym roku odbędzie się 3 nowe otwory, z Hotel w Madrycie, Londyn i Berlin, a do 2010 Silken będzie w La Coruña, Alicante i Las Palmas.

Poprzez sieci Silken można sprawdzić dostępność pokoi w każdym z hoteli sieci, znaleźć najlepsze ceny i jeśli dokonać rezerwacji, w dniu przyjazdu w hotelu rozdaje butelkę wina i mogą brać udział w losowaniu za darmo weekend w ekskluzywnym hotelu Puerta America Madrid.

 Khách sạn luôn luôn tìm cách đáp ứng và cung cấp cho các dịch vụ tốt nhất, nhưng chỉ có một số quản lý để được công nhận là tốt nhất, và đây là trường hợp của Silken chuỗi khách sạn, hoàn toàn dành riêng để cung cấp dịch vụ tốt nhất và chất lượng để đảm bảo một kỳ nghỉ thú vị.

Thời gian đã được làm cho Silken Hotel dây chuyền, một trong những lớn nhất và uy tín nhất của Tây Ban Nha, rằng hiện nay có 34 khách sạn. Lụa là hiện nay ở các thành phố lớn, với khách sạnở Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, trong số những người khác.

Tất cả các chi tiết và những khoảnh khắc quan trọng đối với Silken, từ khi đến khách sạn, bạn có thể cảm nhận được sự hoan nghênh và đánh giá cao thiết kế độc đáo, với kết thúc của lớp đầu tiên, do đó, 20 khách sạn trong chuỗi có chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và Q ấm – Chất lượng du lịch.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Mỗi phòng trong khách sạn đều có cá tính riêng của mình, ở trong họ luôn luôn là một kinh nghiệm, và cũng mang lại lợi ích, chẳng hạn như là một phần của Silken Club, nơi mà mỗi lần bạn nhận được điểm cho ở miễn phí tại khách sạn của chuỗi.

Như một phần của sự phát triển dây chuyền, năm nay sẽ có 3 cơ hội mới, với một khách sạn ở Madrid, London và Berlin, và đến năm 2010 Silken sẽ ở La Coruna, Alicante và Las Palmas.

Thông qua Web Silken nó có thể được kiểm tra tính sẵn sàng phòng trong mỗi khách sạn trong hệ thống, tìm các mức giá tốt nhất và nếu bạn đặt chỗ, khi đến ở khách sạn là cho đi một chai rượu vang và có thể tham gia bốc thăm miễn phí cuối tuần tại khách sạn độc quyền Puerta America Madrid.

 Ξενοδοχείο πάντα προσπαθεί να ανταποκριθεί και να δώσει την καλύτερη εξυπηρέτηση? Αλλά μόνο μερικοί καταφέρνουν να αναγνωριστεί ως το καλύτερο, και αυτή είναι η περίπτωση της αλυσίδας Silken ξενοδοχεία, εξ ολοκλήρου αφιερωμένο να προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση και την ποιότητα για να εξασφαλίσει μια ευχάριστη διαμονή.

Ο χρόνος έχει ήδη κάνει την αλυσίδα Hotel Silken, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σεβαστή της Ισπανίας, που προς το παρόν έχουν 34 ξενοδοχεία. Silken είναι παρούσα σε μεγάλες πόλεις, μεξενοδοχεία στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, Σαραγόσα, Βαλένθια, Μπούργκος, Σαλαμάνκα, μεταξύ άλλων.

Όλες οι λεπτομέρειες και οι στιγμές είναι σημαντικές για Silken, από την άφιξη στο ξενοδοχείο, μπορείτε να νιώσετε την ζεστή φιλοξενία και να εκτιμήσουν ένα μοναδικό σχεδιασμό, με τελειώματα της πρώτης κατηγορίας, έτσι ώστε 20 ξενοδοχεία της αλυσίδας έχουν την πιστοποίηση ποιότητας ISO και Q – Ποιότητα Τουρισμού.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Κάθε ένα από τα ξενοδοχεία έχει τη δική του προσωπικότητα, που διαμένουν σε αυτά είναι πάντα μια εμπειρία, αλλά και αποφέρουν οφέλη, όπως είναι ένα μέρος του Silken Club, όπου με κάθε επίσκεψη θα λάβετε πόντους για δωρεάν διαμονή στα ξενοδοχεία της αλυσίδας.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της αλυσίδας, φέτος θα υπάρχουν 3 νέα ανοίγματα, με ξενοδοχείο στη Μαδρίτη, Το Λονδίνο και το Βερολίνο, και από το 2010 Silken θα είναι στη Λα Κορούνια, Αλικάντε και Λας Πάλμας.

Μέσω του Web Silken μπορεί να ελεγχθεί διαθεσιμότητα των δωματίων σε κάθε ένα από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας, να βρουν τις καλύτερες τιμές και αν κάνετε κρατήσεις, κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο δίνει μακριά ένα μπουκάλι κρασί και μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα δωρεάν Σαββατοκύριακο στο αποκλειστικό ξενοδοχείο Puerta America Madrid.

 호텔은 항상 최고의 서비스를 충족하고 제공하기 위해 노력,하지만 일부는 최고로 인식 할 수 있도록 관리하고, 이것은 전적으로 즐거운 여행을 보장하는 최고의 서비스와 품질을 제공하기 위해 최선을 다하고 실켄 호텔 체인의 경우입니다.

시간은 비단 호텔 체인 중 하나를 만들고있다 큰 현재의 34 호텔이 스페인의 대부분의 존경. 명주는 함께 주요 도시에 존재하는 호텔 마드리드, 다른 사람의 사이에서 바르셀로나, 사라고사, 발렌시아, 부르 고스, 살라망카,.

품질 – 모든 세부 사항과 순간은 호텔에 도착에서 당신은 따뜻한 체인에있는 20 건의 호텔은 ISO 품질 인증 및 Q를 가지고, 그래서 일류의 완료와 함께 독특한 디자인을 환영하고 감사를 느낄 수 실켄에 중요한 관광.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

호텔의 각 그들에 머무는 것은 항상 경험, 자신의 개성을 가지고 있으며, 또한 방문 할 때마다 당신이 체인의 호텔에서 무료 숙박을위한 포인트를받을 실켄 클럽의 일부로 혜택을 가져온다.

체인 성장의 일환으로, 올해로, 3 개의 새로운 구멍이있을 것 마드리드에있는 호텔, 런던, 베를린, 2010 년까지 실켄 라 코 루나, 알리 칸테와 라스 팔마스에있을 것입니다.

비단 웹을 통해이 체인 호텔의 각 객실 예약 가능 여부를 확인 할 수 있습니다, 최적의 가격을 찾아 당신이 예약을하면 호텔에 도착 와인 한 병을 포기하고 무료 추첨에 참여할 수 전용 호텔 푸에르타 아메리카 마드리드 주말.

 होटल हमेशा सबसे अच्छी सेवा मिलने और देने के लिए करना चाहता है, लेकिन केवल कुछ सबसे अच्छा के रूप में मान्यता प्राप्त होना करने के लिए प्रबंधन, और यह पूरी तरह से एक सुखद रहने को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी सेवा और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए समर्पित रेशमी होटल श्रृंखला का मामला है.

समय रेशमी होटल चेन में से एक बना दिया गया है सबसे बड़ा है और वर्तमान में 34 होटल है कि स्पेन के सबसे सम्मानित. रेशमी के साथ, प्रमुख शहरों में मौजूद है होटल मैड्रिड में, दूसरों के बीच बार्सिलोना, ज़रागोज़ा, वालेंसिया, बर्गोस, Salamanca,.

गुणवत्ता में – सभी विवरण और क्षणों होटल में आगमन से आप गर्म श्रृंखला में 20 होटल आईएसओ गुणवत्ता प्रमाण पत्र और क्यू है, इसलिए है कि प्रथम श्रेणी के खत्म के साथ, एक अद्वितीय डिजाइन का स्वागत करते हैं और सराहना महसूस कर सकते हैं, रेशमी के लिए महत्वपूर्ण हैं पर्यटन.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

होटल की प्रत्येक उन में रहने हमेशा एक अनुभव है, अपने स्वयं के व्यक्तित्व है, और भी इस तरह के प्रत्येक यात्रा के साथ आप श्रृंखला के होटलों में मुक्त रहता है के लिए अंक प्राप्त जहां रेशमी क्लब का एक हिस्सा होने के रूप में लाभ, ले आओ.

श्रृंखला के विकास के भाग के रूप में, इस साल एक साथ, 3 नए उद्घाटन हो जाएगा मैड्रिड में होटल, लंदन और बर्लिन, और 2010 तक रेशमी ला कोरुना, एलिकांटे और लास पामास में किया जाएगा.

रेशमी वेब के माध्यम से श्रृंखला में होटल के प्रत्येक कमरे में उपलब्धता की जाँच की जा सकती है, सबसे अच्छी कीमत मिल और आप आरक्षण करें तो, होटल में आगमन पर शराब की एक बोतल दे रहा है और एक मुक्त करने के लिए आकर्षित में भाग ले सकते हैं अनन्य होटल पुएर्ता अमेरिका मैड्रिड में सप्ताहांत.

 Отель всегда стремится удовлетворить и предоставить лучший сервис, но только некоторым удается быть признан лучшим, и это случай шелковая цепочка отелей, полностью посвященный предложить лучший сервис и качество для обеспечения приятного пребывания.

Время делало цепи Шелковая отель, один из крупнейших и наиболее уважаемых Испании, что в настоящее время есть 34 отелей. Шелковая присутствует в крупных городах, с Отели в Мадриде, Барселоне, Сарагосе, Валенсии, Бургос, Саламанка, среди других.

Все детали и моменты важны для шелковых с момента прибытия в отель, вы можете почувствовать теплый прием и оценить уникальный дизайн, с отделкой первого класса, так что 20 отелей в сети есть качества ISO сертификации и Q – Качество в Туризм.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Каждый из отелей имеет свою собственную индивидуальность, оставаясь в них всегда опыт, а также принести пользу, например, являясь частью Шелковая клубе, где с каждым посещением вы получаете очки за бесплатное проживание в отелях сети.

В рамках роста цепи, в этом году будет 3 новых открытий, с отель в Мадриде, Лондоне и Берлине, а к 2010 году будет шелковая в Ла-Корунье, Аликанте и Лас-Пальмас.

Через веб-шелковая можно проверить наличие свободных номеров в каждом из отелей в сети, найти лучшие цены и если вы совершаете бронирование, по прибытии в отель отдает бутылку вина и могут участвовать в розыгрыше бесплатных выходные в эксклюзивном отеле Puerta America Мадрид.

 מלון תמיד מבקש להיפגש ולתת את השירות הטוב ביותר, אך רק חלק מצליח להיות מוכר כטוב ביותר, וזה המקרה של רשת מלונות סילקן, מוקדש כולו למציע את השירות ואיכות הטובים ביותר, כדי להבטיח שהות נעימה.

זמן כבר עושה רשת מלונות סילקן, אחד גדול ומכובד ביותר של ספרד, שיש 34 מלונות בהווה. משי נמצא בערים גדולות, עם מלונות במדריד, ברצלונה, סראגוסה, ולנסיה, בורגוס, סלמנקה, בין יתר.

את כל הפרטים ואת הרגעים חשובים למשייים, מהגעה למלון אתה יכול להרגיש את ברכה ומעריך עיצוב ייחודי, עם גימורים של המחלקה הראשונה, כך שיש 20 מלונות בשרשרת איכות ISO הסמכה וחמה ש – איכות ב תיירות.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

כל אחד מהמלונות יש אישיות משלה, להישאר בהם הוא תמיד חוויה, וגם להביא תועלת, כמו להיות חלק ממועדון סילקן, שבו בכל ביקור אתה מקבל נקודות עבור שהייה חינם במלונות של הרשת.

כחלק מצמיחת השרשרת, השנה תהיה 3 פתחים חדשים, עם מלון במדריד, לונדון וברלין, ועד שינה 2010 יהיה בסילקן לה קורוניה, אליקנטה ולאס פאלמאס.

באמצעות האינטרנט ניתן לבצע את בדיקת היפעה זה זמינות חדרים בכל אחד מבתי המלון ברשת, למצוא את המחירים הטובים ביותר, ואם אתה מבצע הזמנה, על הגעה למלון נותן במרחק בקבוק היין ועשוי להשתתף בהגרלה לחופשיה סוף השבוע במלון פוארטה אמריקה הבלעדית מדריד.

 Otel her zaman en iyi hizmeti karşılamak ve vermek istiyor, ama sadece bazı en iyi olarak tanınması için yönetmek, ve bu, tamamen bir konaklama deneyimi vaad en iyi hizmeti ve kaliteyi sunmak için adanmış Silken otel zincirine bağlı durumda.

Zaman Silken Hotel zinciri, biri yapıyor en büyük ve şu anda 34 oteller var İspanya, en saygın. Ipek ile, büyük şehirlerde mevcuttur otel Madrid, diğerleri arasında Barselona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca,.

Kalite – tüm ayrıntılar ve anlar otele varışta sizi sıcak zincirinde 20 otel ISO kalite belgesi ve Q var ki, birinci sınıf işçiliği ile, benzersiz bir tasarım hoş ve takdir hissediyorum, Silken için önemlidir Turizm.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Otel her onlara kalan her zaman bir deneyim, kendi kişiliği vardır, ve aynı zamanda her ziyaret ile zincir otellerde ücretsiz konaklamalar için puan alırsınız Silken Kulübü, bir parçası olmak gibi faydalar, getirmek.

Zincir büyüme bir parçası olarak, bu yıl bir ile, 3 yeni açılımlar olacak Madrid otel, Londra ve Berlin ve 2010 yılına kadar Silken La Coruna, Alicante ve Las Palmas olacaktır.

Silken Web üzerinden bu zincir otellerin her oda durumu kontrol edilebilir, en iyi fiyatlarla bulmak ve rezervasyon yaparsanız, otele varışta bir şişe şarap veriyor ve ücretsiz bir berabere katılabilir özel Otel Puerta America Madrid hafta sonu.

 Hotel probeert altijd te ontmoeten en de beste service, maar slechts enkele slagen om te worden erkend als de beste, en dit is het geval van Silken hotels keten, geheel gewijd aan de beste service en kwaliteit te bieden voor een aangenaam verblijf te garanderen.

Tijd is het maken van het Silken Hotel keten, een van de grootste en meest gerespecteerde van Spanje, dat op dit moment hebben 34 hotels. Silken is aanwezig in de grote steden, met hotels in Madrid, Barcelona, ​​Zaragoza, Valencia, Burgos, Salamanca, onder anderen.

Alle details en momenten zijn belangrijk voor Silken, vanaf aankomst in het hotel kunt u het warme welkom en waarderen een uniek ontwerp, met afwerkingen van eerste klas, zodat de 20 hotels in de keten hebben de ISO-kwaliteitscertificaat en Q gevoel – Kwaliteit in toerisme.

clip image00161 Silken Hotels, luxury and personality

Elk van de hotels heeft zijn eigen persoonlijkheid, een verblijf in hen is altijd een belevenis, en ook voordelen, zoals een deel van Silken Club, waar bij elk bezoek punten voor gratis overnachtingen in hotels van de keten ontvangt u brengen.

Als onderdeel van de keten groei, dit jaar zullen er 3 nieuwe openingen, met een hotel in Madrid, Londen en Berlijn, en in 2010 Silken zal in La Coruña, Alicante en Las Palmas.

Via het Silken Web in elk van de hotels in de keten kan worden gecontroleerd beschikbaarheid van kamers, de beste prijzen en als je reserveren, bij aankomst in het hotel is het weggeven van een fles wijn en mag deelnemen aan de loting voor een gratis weekend in het exclusieve Hotel Puerta America Madrid.

 

geograficas a utm 2

Leave a Reply